Zaměstnanci školy

 Ředitel školy
 Učitelka ZŠ
 Vedoucí školního stravování
 Kuchařka
Školnice ZŠ
Vychovatelka ŠD
Učitelka ZŠ

Kontakt:

Základní škola

683 52 Hrušky 69
tel.: 544 223 323
e-mail: zshrusky@volny.cz