Mateřská škola

Mateřská škola jakožto oddělené pracoviště školy sídlí v přízemní budově pavilónového typu na adrese Hrušky 250. Škola se  nachází mimo centrum obce v poměrně rozlehlé zahradě v přírodním stylu. Zahrada je využívána celoročně. V zimních měsících při dostatečném množství sněhu, je využíván kopec, na kterém děti sáňkují a bobují. V jarních, letních a podzimních měsících zahrada nabízí dětem průlezky, pískoviště, houpačky, skluzavky, visutý most, balanční prvky, smyslový chodník. Pro klidnější činnosti je určen dřevěný altán, zastíněná dřevěná terasa a hudební koutek. Zeleninové záhony podporují dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých pěstitelských činností. Biotop a hmyzí domek učí děti, že nejsou v přírodě sami, učí je je poznávat živočichy v jejich přirozeném prostředí. V období, které neumožňuje pobyt na zahradě, chodí děti na vycházky do okolí vesnice. Zajímavé lokality, které jsou nečastěji využívané, se nachází u rybníků, v prostředí zahrad ve Vinohradech a v polích v blízkosti MŠ. Děti zde mohou pozorovat drobné živočichy, rostliny ale také různé pracovní činnosti (např. orbu, setí  a sklizeň plodin).  Prostředí tříd je přizpůsobeno požadavkům dětí - hrací a odpočinková centra.  Nachází se zde dětský kuchyňský kout, kadeřnické a obchodní centrum, knihovnička, pokojíček se sedací soupravou, pracovní ponk, počítačové centrum a volná hrací plocha na koberci pro různé konstruktivní hry. Pro výtvarnou a pracovní činnost je pořízen pracovní stůl s odkládacími policemi na výtvarné potřeby. Jedna třída je využívaná jako tělocvična a hudebna s elektr. varhanami. Prostor je dostatečně veliký pro různá společná setkání rodičů a dětí. 

Ve školní kuchyni se vaří i pro ZŠ. Celá kuchyně, včetně přípravny, byla v roce 2013 rekonstruovaná. Je  vybavená novým kuchyňským zařízením, které odpovídá hygienickám normám zdravého stravování.

Kontakt:

Mateřská škola

683 52 Hrušky 250
tel.: 544 223 305
e-mail: mshrusky@seznam.cz

 

Novinky ve školce

11.03.2020 10:53

Ředitel školy přerušuje provoz Mateřské školy Hrušky  od středy  11.3.2020 do úterý 17.3.2020 z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID a provedení dezinsekce prostor mateřské školy kvůli výskytu svrabu. Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem školy.

Žádáme rodiče, aby z důvodu dlouhé inkubační doby u svrabu při výskytu jakýchkoli kožních problémů  kontaktovali odborného lékaře.

Rodiče dětí si mohou požádat  o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zažízení (školy).

Odkaz ke stažení zde :

tiskopis_osetrovne_skola.doc

tiskopis_ošetřovné.pdf

Tiskopis ve formátu pdf je nutno vypsat ručně, ve formátu doc možno na počítači. Vyplněný formulář zašlete mailem na zshrusky@volny.cz nebo doneste osobně do základní školy (možno vhodit do poštovní schránky). Vzhledem k situaci v MŠ (řešíme svrab) mne  prosím kontaktujte na čísle 723 371 613, tiskopis Vám potvrdím v nejbližším možném termínu.    

Pokud se situace nezmění, provoz školy bude obnoven ve  středu 18.3.2020.

Mgr. J.Mácka, řed. školy

10.03.2020 10:24


Ředitel školy přerušuje ve středu 11.března provoz Mateřské školy Hrušky z důvodu dezinsekce prostor mateřské školy kvůli výskytu svrabu.

Provoz školy bude obnoven ve  čtvrtek 12.3.2020

Mgr. J.Mácka, řed. školy

05.03.2020 13:54

Zápis do MŠ Hrušky se uskuteční ve čtvrtek 14.května 2020 v době od 10 do 11.30 hodin v budově MŠ Hrušky

K zápisu přineste občanský průkaz a rodný list dítěte,vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list, potvrzený dětským lékařem.Žádost pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, kriteria pro přijetí a evidenční list  je možno stáhnout zde :

 

žádost_o_přijetí_k_předškolnímu__vzdělávání_2020_2021.doc

kriteria_MŠ_2020_2021 .docx

evid_list_1.jpg

evid_list_2.jpg

V Hruškách  dne 5.3.2020                Mgr. Josef Mácka, řed. školy

 

 

 

 

 

 

06.12.2019 07:30

Ředitel ZŠ a MŠ Hrušky, okres Vyškov, p.o., oznamuje zákonným zástupcům dětí, že provoz MŠ bude přerušen v období od pondělí 23. prosince  2019 do  pátku 3.ledna 2020. Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 6. ledna 2020.

 

V Hruškách dne 6.12.2019                                   Mgr. J. Mácka, řed. školy

08.10.2019 11:23

Připravujeme knihovnu odborné literatury MŠ, s možností zapůjčení. Knihy si budete mít možnost zapůjčit od března 2019. Bližší informace u p. učitelek, asistentek.

 

08.10.2019 11:18

Prosíme rodiče, aby se hlásili individuálně u paní učitelek obou tříd, dle vlastního zájmu, ohledně informací o dítěti. U předškolních dětí, proběhnou hovorové hodiny v měsíci listopadu, prosinci 2019. Hlídejte si prosím informační nástěnky v šatně MŠ.

08.10.2019 00:00

01.10.2019  p. Janečková "Pohádky"- v 9,00 hodin v MŠ Hrušky

05.11.2019   "Kuk a Cuk" -  v 9,00 hodin v MŠ Vážany/n. Lit.

11.11.2019   Vítání svatého Martina - od 10,00 hodin s veřejností u rybárny

14.11.2019   návštěva paní logopedky v MŠ kolem 9,00 hodiny

18.11.2019   vánoční focení v 9,00 hodin v MŠ Hrušky

1. 12. 2019   Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou

11.12.2019   p. Rohleder "Na křídlech andílka" - v 9,00 hodin v MŠ Hrušky

16.12.2019   divadlo Rolničky - v 10,30 hodin v MŠ Hrušky    

 

II. pololetí

10. 1. 2020   Podmořský svět 3D, od 10.00 hod do 11.00 hod v MŠ Hrušky

10.02.2020   p. Vojkůvka "To nejkrásnější"- v 9,00 hodin v MŠ Vážany/n.Lit.  

14.02.2020   divadlo Bolka Polívky "Ferda Mravenec" - v 8,30 hodin (odjezd od ZŠ bude upřesněn)

 

    ?              návštěva knihovny, čtení pohádek v MŠ - rodiče, prarodiče 

18.03.2020  p. Janečková "Pohádky" - v 9,00 hodin v MŠ Hrušky

28.05.2020   k MDD, divadlo Bolka Polívky "Dobrodružství hastrmana Tatrmana" - v 8,30 hodin (odjezd od ZŠ bude upřesněn), den bude                                spojený se školním výletem

 

"Prosíme o sledování informačních tabulí v šatně MŠ. Výše uvedená představení jsou pouze orientační. Datumy a časy se můžou v průběhu pololetí změnit."

27.08.2019 09:24

 

Provoz mateřské školy v novém školním roce bude zahájen v pondělí  2. září v 6.30. Doba provozu bude v tomto školním roce prodloužena do 16.30.

Děti si přinesou s sebou papuče s bílou podrážkou, hrneček na pití, vhodné oblečení do třídy a na zahradu. Děti, které odpočívají pyžamo.

Bližší informace na třídní schůzce 5.září 2019 v 16,00 hodin v budově MŠ.

 

<< 1 | 2